Kosten en vergoedingen

Een consult kost € 80,00 en duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

U kunt zonder verwijzing van de huisarts terecht.

Gesprekken op school zijn mogelijk op basis van uurtarief en reiskostenvergoeding.

U kunt in mijn praktijk, ook tijdens lezingen en workshops pinnen.

Marcos-therapie valt bij veel zorgverzekeraars onder de aanvullende of uitgebreide polis. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden is er in het geval van individuele consulten recht op gedeeltelijke of volledige vergoeding. Wanneer bij het kinesiologisch testen blijkt dat een bepaald product nodig is om weer in balans te komen, valt dit product niet onder de consultprijs. Omdat ik onafhankelijk advies geef zijn de meeste producten niet in mijn praktijk te verkrijgen maar kunt u deze via winkels of webshops aanschaffen.

Ik sta vermeld in de Vectis zorggids. Onder andere de volgende zorgverzekeraars vergoeden mijn consulten afhankelijk van het door u gekozen aanvullende polis:


                                                    

                     

U kunt geen rechten ontlenen aan bovenstaande informatie omdat deze kan veranderen. Het is raadzaam na te vragen of deze vergoeding ook in uw pakket zit. Dit kunt u ook nakijken op  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde .

Ik ben aangesloten bij:

    

  • de beroepsvereniging V.B.A.G. (www.vbag.nl), De V.B.A.G is een beroepsvereniging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 waakt de V.B.A.G in het belang van de patiënt over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria (o.a. opleiding), een registratiesysteem, beroepscode, een Klacht- en Tuchtregeling en de verplichte bijscholing wordt een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd. Alle V.B.A.G. leden zijn beëdigd en zijn daardoor gehouden aan de regels van de Klacht- en Tuchtregeling van de organisatie, waar patiënten en leden van de V.B.A.G met klachten terecht kunnen en waar hun belangen worden behartigd.
  • de RBCZ (www.rbcz.nu) De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.
  • de TCZ (www.tcz.nu). Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).
  • de Quasir. De gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.


De vrouwencirkel bestaat uit 5 of 10 bijeenkomsten van 2,5 uur. De kosten hiervoor zijn €42,- per persoon per avond. Of bij vooraf betalen van 5 workshopavonden €205,-. U schrijft zich steeds in voor een serie van 5 avonden. Bij verhindering of tussentijds opzeggen is geen restitutie mogelijk en ook bij betaling per keer verplicht u zich tot betaling van de 5 bijeenkomsten.
De workshops vallen niet onder de vergoeding vanuit de aanvullende polis van de ziektekostenverzekering.

Wanneer u mij wilt inhuren voor een lezing, kunt u via het contactformulier een prijsopgave aanvragen.

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen en u deze minstens 24 uur voor aanvang afzegt, dan hoeft u deze niet te betalen. Mijn betalingsvoorwaarden kunt u vinden op de website https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden