Manier van werken

In mijn praktijk werk ik, in individuele sessies, volgens de principes van Parind kinder-therapie, LT-balance methodiek, Marcos-therapie (alledrie volgens de toegepaste kinesiologie) en NLP.

Ieder mens beschikt over een zelfhelend vermogen. Wanneer je maar niet vooruit lijkt te komen in het leven of wanneer problemen of klachten maar niet veranderen, moet daar een reden voor zijn. Via gesprekken en door middel van spiertesten kan ik die reden achterhalen en jou inzicht geven in hoe je jouw zelfhelend vermogen kunt aan te spreken.

Na het eerste contact stuur ik jou een tweetal vragenlijsten toe. Daarna volgt het intakegesprek om helder te krijgen wat het probleem is en om inzicht te krijgen in de voorgeschiedenis. We maken een contractafspraak. Hierin stellen we samen vast wat je wilt dat aan het einde van deze sessie(s) is bereikt en hoeveel sessies ik denk daarvoor nodig te hebben.

Dan volgt een Marcos-therapeutisch onderzoek met behulp van spiertesten. Dit om helder te krijgen, waaraan het lichaam, jijzelf, energie verliest in relatie tot de klacht of het probleem. Een klacht of een probleem heeft op de allereerste plaats iets te maken met de manier, waarop je met jezelf en met je gevoelens omgaat. Daarnaast kunnen er blokkades zijn opgetreden in de energiestroom. Die blokkades kunnen betrekking hebben op de chemische huishouding (vitamines, voedingsstoffen, mineralen, allergieën), op de gewrichten en spieren, op de doorstroming van energie in jouw energiebanen of op de manier waarop je jouw emoties uit.

Afhankelijk van de onderzoeksresultaten volgt er een diagnose en een behandeling. De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van inzichten door middel van gesprekken, het adviseren van voedingsstoffen en kruiden, het vrijmaken van energieblokkades in gewrichten of energiebanen. In dit deel van de behandeling zet ik soms ook oefeningen uit NLP (Neuro-Linguistisch-Programmeren), systemisch werken in.

Omdat een klacht of probleem vaak iets te maken heeft met de manier, waarop je met jezelf en je gevoelens omgaat, krijg je meestal huiswerk mee om hieraan te kunnen werken.

We maken een vervolgafspraak of als we aan het einde zijn van de behandelingen, volgt een eindevaluatie waarin we kijken of de contractafspraak is behaald en of we de behandeling naar tevredenheid kunnen afsluiten.