Marcos-therapie / Toegepaste kinesiologie


De kernvraag van waaruit Marcos-therapie werkt is "wat doe ik waardoor mijn lichaam zo reageert?"

Positief en negatief, goed en slecht, horen bij het menszijn. Ieder mens draagt beide zijden in zich. Zonder beide kanten is evenwicht niet mogelijk. In plaats van het "negatieve" in onszelf af te wijzen, te veroordelen of te bestrijden, is het belangrijk dat we weten dat er een goede reden is dat het er is. Dat we leren ermee om te gaan en dat we met onze kwaliteiten en onze beperkingen, in volle omvang de mens mogen zijn die we zijn.

Het doel van een Marcos-therapeutische behandeling is bewustwording van denk- en gedragspatronen, waarmee we een klacht of probleem onbewust in stand houden. Er wordt dus gewerkt vanuit de oorsprong van het probleem. Vervolgens wordt samen met jou een weg uitgestippeld om op een nieuwe, constructieve wijze met deze patronen om te gaan. Uit iedere behandeling volgen duidelijke huiswerkopdrachten, waardoor je zelf de grip op jouw leven en functioneren kunt opbouwen. 
Een vraag die bij elke levenssituatie kan worden gesteld is: “Wat doe ik, waardoor mijn leven is zoals het is?” De beantwoording van die vraag geeft de mogelijkheid om zelf iets aan een bestaande situatie in jouw leven te doen of te veranderen. Je wordt je weer bewust dat jij de regie hebt over jouw leven. Niet de ander, niet de normen of mening van de ander maar jij wordt weer chauffeur van jouw leven in plaats van bijrijder.

Met een lichamelijk probleem laat het lichaam zien wat er op een dieper niveau in ons en ons leven speelt. Deze kennis is al eeuwenoud. In onze taal vinden we daar nog veel gezegden over terug. Bijvoorbeeld teveel op je schouders nemen of iets op je maag hebben liggen. Een hoge bloeddruk kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van de druk die we onszelf voortdurend opleggen. De klacht waarmee iemand naar mij toekomt is niet het eigenlijke probleem. De klacht is het eindresultaat. Samen met jou ga ik op zoek naar het werkelijke probleem. De middelen die ik hiervoor gebruik, zijn spiertesten uit de toegepaste kinesiologie. Wanneer die oorsprong van de klacht helder is en je accepteert dat deel van je, dan kun je ook iets veranderen aan je denken en aan je gedrag.

Een behandeling bestaat uit 3-6 sessies. Tijdens het kinesiologisch testen hoef je alleen jouw schoenen uit te doen. Verder is het voor jezelf prettig wanneer je gemakkelijk zittende kleding aandoet.