NLP

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). De NLP-interventie is erop gericht ongewenste gedragseffecten te verhelpen en te onderzoeken wat de positieve intentie van het gedrag is. Je wordt uitgedaagd dit bij jezelf na te gaan. Het doel is vervolgens om de intentie te behouden (bijvoorbeeld aandacht trekken, willen dat mensen rekening met jou houden enzovoorts), maar het gedrag te veranderen, zodanig dat de ongewenste neveneffecten niet optreden.